Heilige Graal

het doel van onze zoektocht

Het lichaam liegt nooit;
op zoek naar de Heilige Graal |

De meesten van ons zitten met de meest basale vragen vast terwijl de antwoorden letterlijk onder onze neus te vinden zijn, namelijk in ons hart oftewel in onze ziel. Vragen als:
Waarom ben ik niet gelukkig en lijkt het alsof we niet gelukkig mogen zijn? Waarom doen we zo kinderachtig? Hoe ziet volwassen gedrag eruit? Waarom weet men niets over mens-zijn? Waar kan ik terecht met belangrijke levensvragen? Hoe kan ik mijn eigen innerlijke kompas terugvinden? Hoe word ik mijn authentieke, spontane zelf? Wat is de juiste manier om met een kind, partner of mezelf om te gaan, wanneer we maar één manier leren die niet strookt met ons gevoel en die koud is en destructief, beperkend en verschrikkelijk aanvoelt? Waarom zoeken we afleiding via roken, drinken, snoepen, drugs, gamen, winkelen, (extreem) sporten, relaties, seks, internetten en (overmatig) werken? Hoe komen we af van dergelijke verslavingen en waarom is dat zo moeilijk?

Doordat we collectief van ons gevoel verjaagd zijn lijkt Australië dichterbij en vooral makkelijker en sneller te bereiken, dan dat we die 20 cm afdalen naar ons hart, vlak onder onze neus.

Het is om die reden, dat ik mijn diensten aanbied. Ik begeleid mensen die hun kwaliteit van leven willen verbeteren, die (weer) plezier in hun leven terug willen, (weer) gelukkig willen zijn, die hun verslavingen overwinnen willen. Als tolk, tussenpersoon of intermediair dus, om levensvragen te helpen beantwoorden.

Welkom op deze website. Mijn naam is robert jan simons.

Historie: lang zoeken |


Na tergend lang zoeken vond ik de antwoorden op vragen waar ik heel mijn leven mee zat en naar zocht. Niet zomaar, ik had er hulp bij, anders had het nog veel langer geduurd. Ik heb jarenlang een mentor gehad, omdat het om kennis gaat die hier verdwenen is sinds de heksenjachten.

Antwoorden vinden is één ding, dan moet je die kennis nog eigen maken en daar ging 14 jaar overheen; 7 jaar afleren om het ego te overwinnen en het gevoel in ere te herstellen, gevolgd door 7 jaar bijleren, om eruit te leren handelen en te ontwikkelen in de richting die de ziel voor mij voor had; noem het de roeping volgen. Daardoor ontstond als vanzelf de mogelijkheid om enerzijds met specifieke kennis en anderzijds met doelgerichte inzichten en inspiraties anderen terzijde te staan, die zelf met levensvragen zitten; ongehinderd, zonder tussenkomst van ego.

De ziel als diagnosemethodiek dus, om ogenblikkelijk antwoorden op de meest persoonlijke vraagstukken te krijgen. Dit blijkt de snelste en vooral meest betrouwbare manier te zijn voor mens-gerelateerde vraagstukken en brengt direct rust oftewel de oplossing waar we naar zoeken, aangezien de oorzaak van leed gelijk duidelijk wordt - en dàt is wat de ziel van ons wil. Lees verder onder diensten.
-

Insteek: het lichaam liegt nooit |


Wie praat over de ziel of inspiraties van de spirit, wordt meestal glazig aangekeken. Daarom praat ik graag in simpele taal die iedereen begrijpt. "Het lichaam liegt nooit" is een uitdrukking die iedereen begrijpt en razendsnel herkent; om die reden smoort het elke bodemloze discussie gelijk, omdat het als "waar" gezien wordt, omdat iedereen het zo ervaren heeft.

Wat men zelden of niet lijkt te beseffen is dat men eigenlijk spreekt over onze intuïtie, ons wezen, ons hart, iets dat we aanduiden als onze essentie, zelfs. Echter: gevoel is verboden. Onze ziel is een begrip waar helaas taboe op heerst. Daardoor is praten over "Het lichaam liegt nooit" een eerste stap naar ons hart. Naar ons gevoel.

Taboe of geen taboe, zonder ziel zijn we niets meer dan een lauwwarme zak met kluiven. Levenloos, liefdeloos, zielloos of ontzield; zo noemt men dat.

Wat zijn we dan mèt onze ziel? Waartoe zijn we eigenlijk in staat, wanneer we de ziel vrijuit dus ongehinderd, dus zonder tussenkomst van ons denken, laten werken? Dat lijkt nagenoeg niemand te weten. Toch hunkert men er naar, bewust of onbewust, om de connectie met ons binnenste te herstellen om zo ons volle potentieel te benutten, zodat ons bestaan tot wasdom kan groeien - wat dat ook moge zijn. Het getuigt van positief gebruik van onze talenten. 

De wens van ieder mens |


Wat ieder van nature wil is terugkeren bij het hart, om te leven vanuit het gevoel, om zo het innerlijke kompas te herstellen. "Het lichaam liegt nooit" houdt in, dat ons gevoel eigenlijk als onze antenne en ons kompas is. En ons dus signalen geeft maar ook al onze vragen kan beantwoorden. Tenminste, als we weer leren hoe we ernaar kunnen luisteren.

Dat is kennelijk ons doel, hier op aarde; om ons spontane, authentieke zelf weer te worden. Eén met ons-zelf; zo worden we onze eigen partner.

"Jij kunt niet verder groeien dan naar je-zelf", leerde ik. Dat vraagt herstel van wat er zoekgeraakt is. Verdwenen kennis, dus eigenlijk. Sinds de heksenjachten.

Op zoek... naar de Heilige Graal |


Kortom, sinds mensenheugenis en (de films van) Indiana Jones zijn we op zoek naar de Heilige Graal en dat is waarschijnlijk precies hetzelfde, namelijk de zoektocht naar ons-zelf. Ons gevoel. Ons innerlijke kompas. We willen weer één met onszelf zijn zonder onze rare gedragingen, zonder kinderachtigheden en zonder onze verslavingen. De weg ernaartoe noemt men ook wel: transformatie.

Daartoe dienen we te beginnen bij het begin. Ons zelf. Zelf is een ander woord voor ziel. En ziel is een ander woord voor gevoelsverstand. Immers, in gevoel zit verstand. Meer verstand dan in ons ego, aanzienlijk meer zelfs, laat dat gerust duidelijk zijn. Want dat ego laat ons oerdomme dingen doen, wees eerlijk. Dat ziet iedereen in, die ons gedrag gadeslaat. Einstein zei daarover, dat twee dingen oneindig zijn: de kosmos en de menselijke domheid, maar over de kosmos was hij niet zeker. Alleen al daarom is het raadzaam om toeschouwer te zijn en onszelf (lees: ons ego en ons gedrag) niet zo serieus te nemen.

Wat ons rest is een essentiële centrale vraag die ons de rest van ons leven kan sturen naar ons doel:

"Hoe leer ik weer naar het lichaam te luisteren?" en "wat weerhoudt mij ervan?"

Algemener gesteld:

Hoe kan ik mijn kwaliteit van leven verbeteren?
Hoe kan ik mijn talenten positief (leren) inzetten?

Transformatie: radicaal jezelf worden |

Wie in alle gevallen dus consequent onder alle omstandigheden zichzelf wil zijn, authentiek, onbevangen en spontaan wil kunnen reageren; wie oude patronen, zogenaamd oud zeer, afkomstig van vorige generaties, niet langer wil doorgeven aan kinderen, partner of omgeving; wie volwassen wil worden, wie wil leren leven, zonder verslavingen, het ego overwinnen, één met zichzelf worden of zichzelf geluk wil kunnen gunnen, dient de nek uit te steken en stappen te zetten. Dit kan men zelf doen door zich jarenlang af te zonderen om alles zelfstandig door te werken of men kan er hulp bij vragen om te voorkomen dat het wiel opnieuw uitgevonden moet worden. Op deze website lees je er meer over.
De volgende pagina staat een toelichting op het "verbeteren van levenskwaliteit".
Bij werkwijze volgt uitleg over details.
Ook zijn er lezingen en workshops mogelijk over het verbeteren van levenskwaliteit, over wat het is om mens te zijn, wat het is om werkelijk man of vrouw te zijn, stabiel in het leven te staan, workshops over zichzelf uitspreken, conflictbeheersing en geweldloze communicatie en meer, zoals onderliggende intenties, beweegredenen en drijfveren in interacties. Vraag ernaar.
Wie met vragen zit, zelf stappen wil zetten en er hulp bij zoekt kan terecht op de contact-pagina.
In juni 2022 verscheen ten slotte mijn boek, "Voel jij het ook?"
Hartelijke groet, robert jan simons, Zaanstad

Het gaat altijd om de juiste vragen

de antwoorden komen dan

van-zelf

@het lichaam liegt nooivt, 2008-2022 - hetlichaamliegtnooit.nl
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin