Tarief

géén tarief maar een donatie mag men niet weigeren

tarief

voor een consult van een uur en/of begeleiding via e-mail wordt niets gerekend; 

een donatie mag men echter niet weigeren

-