één met zijn natuur

12-05-2015

De mens die één is met de natuur
kan één zijn met zich zelf;

De mens die één is met zichzelf
Vecht niet met zijn menselijke natuur

één met zijn natuur